ABM SOLID
PL EN

Zintegrowany System Zarządzania


W ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej w związku z toczącym sie postępowaniem upadłościowym obecnie utrzymuje Systemu Zarządzania Jakością, jedynie w zakresie aspektów działalności biznesowej określonej w Polityce Jakości.