ABM SOLID
PL EN

Aktualności


W dniu 10 lipca 2018 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał - przyjął z Intop Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zamówienie na wytworzenie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej w ramach realizacji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w stacji Rzeszów Główny w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego Infrastruktury Obsługi Podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny". Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 952 935,50 zł netto. Termin realizacji do dnia 30 października 2018 roku.

 

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Zleceniobiorca) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BANIMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Zleceniodawca) zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej przęsła mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem w ramach kontraktu pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu". Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 13 599 272,00 zł netto.

Trwa ostateczna weryfikacja listy wierzytelności prowadzona przez Sędziego Komisarza, a wszystkie główne sprzeciwy zostały rozstrzygnięte.  ABM Solid S.A. w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła gruntowną restrukturyzację i znajduje się na ostatnim etapie przed odbyciem Zgromadzenia Wierzycieli zatwierdzającym tzw. „układ”.  Na przełomie  2012 i 2013r  Spółce groziła upadłość obejmująca likwidację majątku i zakończenie działalności. Ten proces został powstrzymany, a organy nadzorujące Spółkę zdecydowały o możliwości zawarcia układu.   ABM Solid pozostaje cały czas aktywnym podmiotem gospodarczym realizującym liczne kontrakty, w tym zagraniczne.  Długotrwałość postępowania związana była z czasochłonnym ustalaniem przez Sąd Upadłościowy  ostatecznej listy wierzytelności. Zgromadzenie Wierzycieli będzie się mogło odbyć w II półroczu 2018 roku.  Spółka na tym etapie postępowania prowadzi ostatnie konsultacje z gronem wierzycieli i  gromadzi  informacje o potencjalnym ich udziale w Zgromadzeniu Wierzycieli.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl