ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Sędzia Komisarz ustanowiony w toku postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłosci układowej na dzień 4 października 2018 roku, godzina 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27 sala 11. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad propozycjami układowymi przedstawionymi przez Spółkę.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki przyjął a nastepnie złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe Spółki.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

W dniu 10 lipca 2018 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał - przyjął z INTOP Warszawa Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie zamówienie na wytworzenie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej w ramach realizacji zadania pn. "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych, etap III Rzeszów Główny. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 952 935,50 zł. Termin realizacji do dnia 30 października 2018 roku.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl