ABM SOLID
PL EN

Struktura Grupy Kapitałowej


ABM SOLID S.A. - Lider Grupy Kapitałowej ABM SOLID.

Grupę tworzą:

ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej
ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o.
PRIB Sp. z o.o.
EB Radymno Sp. z o.o.
TRANS SOLID Sp. z o.o.

 

Główna Siedziba:

ABM SOLID S.A. 
ul. Bartla 3
33-100 Tarnów
tel. + 48 14 626 02 07
fax: + 48 14 622 45 51
e-mail: office@abmsolid.eu
www.abmsolid.eu

 

 

ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności jest obsługa i wynajem nieruchomości na własny rachunek, budownictwo, działalność związana z organizacją targów i wystaw.

Główna Siedziba:

ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o.
ul. Bartla 3
33-100 Tarnów
tel. + 48 14 626 02 07
fax +48 14 622 45 51
e-mail: abminvest@abminvest.eu

www.abminvest.eu

 

PRIB Sp. z o.o.

Zakres działalności:
Przedmiotem działalności spółki jest: budownictwo ogólne, budownictwo drogowo-mostowe (wszystkie roboty drogowe; mostowe w zakresie obiektów żelbetowych); budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych; budowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. 

Główna Siedziba:

PRIB Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27A
33-100 Tarnów

tel. +48 14 66 58 004
e-mail: info@prib.eu
strona www: www.prib.olsztyn.pl

 

EB Radymno Sp. z o.o.

Zakres działalności:
Przedsiębiorstwo posiada wytwórnię prefabrykatów betonowych oraz dysponuje odpowiednią bazą produkcyjną. Przedmiotem produkcji są zestawy elementów dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, płyty stropowe i kanałowe, pustaki betonowe, słupy i belki żelbetowe, zestaw elementów dla infrastruktury oraz beton towarowy i zaprawy cementowe itp.

Główna Siedziba:

EB Radymno Sp. z o.o. 
ul. Złota Góra 56, 
37-550 Radymno
tel.: +48 16 628 47 51
fax: +48 16 628 11 06
e-mail:  ebr@intertele.pl 
www.ebradymno.pl

 

TRANS SOLID Sp. z o.o.

Zakres działalności:

Spółka świadczy usługi z zakresie transportu oraz wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych.

Główna Siedziba:

TRANS SOLID Sp. z o.o. 

32-852 Dębno 190
tel.  +48 14 665 80 04 wew. 54
e-mail: biuro@trans-solid.pl
www.trans-solid.pl