ABM SOLID
PL EN

Historia


Historia działalności ABM SOLID sięga 1991 r. spółka EXBUD-20. Była to spółka z Grupy Kapitałowej EXBUD S.A. Firma na początku działalności zajmowała się przede wszystkim działalnością handlową, by w 1993 r. rozpocząć działalność budowlaną realizując projekty jako inwestor zastępczy i podwykonawca. Ówcześni menadżerowie Spółki na czele z Panem Markiem Pawlikiem, prezesem i znaczącym akcjonariuszem firmy ABM SOLID, odkupili w 1998 r. akcje tej spółki od EXBUD S.A. Od tego czasu Spółka działa jako niezależny podmiot pod nazwą ABM SOLID.

ABM SOLID S.A. stopniowo realizował coraz większe i bardziej złożone kontrakty budowlane, od standardowych obiektów magazynowych w zakresie budownictwa przemysłowego, do złożonych technologicznie obiektów w zakresie ochrony środowiska i energetyki, jak również realizując budowy zakładów przemysłowych z montażem linii technologicznych.

Spółka zaczęła również sukcesywnie rozszerzać swoją działalność o kolejne obszary rynku budowlanego poprzez zakup udziałów lub tworzenie spółek m.in. tworząc w 1994 r. spółkę EXBUD Dębno, a w 1999r. spółkę HYDRO SOLID – dziś działające jako samodzielne oddziały ABM SOLID S.A.. W 2000 r. ABM SOLID S.A. przejął udziały firmy Agromex, która następnie zmieniła nazwę na BIO SOLID Sp. z o.o.. Od 2003 r. ABM SOLID S.A. była akcjonariuszem RESBUD S.A. w Rzeszowie. W 2006 r. ABM SOLID S.A. utworzył firmę ABM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującą się działalnością deweloperską głównie w aglomeracji warszawskiej. W 2007 roku została utworzona druga spółka deweloperska ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą na ternie Polski południowej. W październiku 2007 r. do ABM SOLID S.A. nabył niemal 100 % spółki PPU TRANS - ENERGO S.A. z siedzibą w Radomiu, a w grudniu 2007 r. 100 % udziałów w Zakładzie Usług Produkcyjnych RES - ALMET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Ponadto w grudniu 2007 r. ABM SOLID  S.A. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Grybowie, która to wytwórnia stanowi obecnie oddział spółki. W czerwcu 2008 powstała spółka ABM WSCHÓD Sp. z o.o. której celem było prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej. W grudniu 2008 r. została dokonana rejestracja połączenia spółek ABM SOLID S.A. (Spółka Przejmująca) i RES - ALMET Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). W strukturze organizacyjnej ABM SOLID S.A. przejęta spółka  funkcjonuje jako oddział o nazwie RESALMET Rzeszów. W grudniu 2009 powstała spółka ABM SILESIA Sp. z o.o. której celem było prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w rejonach Górnego i Dolnego Śląska. W 2010 roku w skład Grupy Kapitałowej weszły następujące Spółki: 30 marca 2010 roku WPRM Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu prowadząca działalność polegającą na budowie i remontach obiektów mostowych oraz produkcji prefabrykatów drogowo-mostowych stosowanych w drogownictwie, kolejnictwie, energetyce, 20 sierpnia 2010 roku TRANSRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, prowadząca działalność w zakresie transportu oraz wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych, 30 września 2010 roku PRIB Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie prowadząca działalność w zakresie budownictwa drogowo-mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, 23 grudnia 2010 roku  Elementy Budowlane Radymno Sp. z o.o.  z siedzibą w Radymnie prowadząca działalność z zakresu produkcji elementów betonowych. W grudniu 2010 roku została utworzona również Spółka ABM BIOGAZ  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie prowadząca działalność z zakresu budowy i eksploatacji Biogazowni. W kwietniu 2011 roku zostały zakupiony pakiet większościowy udziałów Spółki Biogaz Energetyka Polska Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność z zakresu budowy i eksploatacji Biogazowni.

Na skutek wystąpienia w latach 2011 -2012 ogólnoświatowego kryzysu finansowego, który spowodował wyhamowane inwestycje w branży budowlanej, Spółka i Grupa Kapitałowa ABM SOLID zanotowały wysokie straty. Sytuacja ta spowodowała, że w dniu 28 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 27 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Tarnawie V Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości ABM SOLID S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Opcja układowa została zaś w dniu 10 sierpnia 2012 r. zamieniona na opcję likwidacyjną. W dniu 6 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Tarnawie V Wydział Gospodarczy na wniosek Zarządu Spółki wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. w Tarnowie z postępowania przewidującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu. Postępowanie układowe nie zostało jeszcze sfinalizowane zawarciem ukladu, a jego długotrwałość wynika z przyczyn proceduralnych związanych z ustalaniem listy wierzytelności. 

Struktura grupy kapitałowej uległa również zmianom ze względu na wymogi restrukturyzacyjne, a obecnie w ramach grupy kapitałowej działaja oprócz spółki-matki działaja następujące podmioty: PRIB sp. z o.o.; EB Radymno sp. z o.o., ABM Invest Tarnów sp. z o.o.; Trans Solid sp. z o.o.