ABM SOLID
PL EN

Akcjonariat


Akcjonariat według liczby głosów

 

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
 Liczba głosów
Akcjonariat
 wg liczby głosów
Akcjonariat
 wg liczby akcji
Marek Pawlik
473 777
37,68% 30,45%
Barbara Pawlik 380 156 30,23% 23,96%
Pozostali akcjonariusze 403 467 32,09% 45,59%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 793 450 akcji, w tym:

Akcje podwójnie uprzywilejowane co do głosu:
  • 12 400 akcji Serii A,
  • 283 500 akcji Serii B,
  • 8 000 akcji Serii C,
  • 59 865 akcji Serii D,
  • 11 916 akcji Serii E,
  • 88 269 akcji Serii F
Akcje nie uprzywilejowane:
  • 154 500 akcji Serii G,
  • 175 000 akcji Serii H
Ogólna liczba głosów wynosi 1 257 400

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 4,3 zł.