ABM SOLID
PL EN

Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych


Oferujemy wykonanie i montaż:

 • konstrukcji mostów drogowych i kolejowych o dowolnej rozpiętości i rozwiązaniach konstrukcyjnych,
 • konstrukcji estakad i kładek dla pieszych i pieszo jezdnych,
 • konstrukcji hal, wiat, zadaszeń dla odpraw celnych, masztów radiowych itp.,
 • łożysk mostowych i innych wyposażeń mostów.

Nasze wyroby zabezpieczamy antykorozyjnie przez:

 • śrutowanie (komora o wym. 6 m x 27 m),
 • metalizację natryskową cynkiem,
 • malowanie ręczne i hydrodynamiczne dowolnymi zestawami farb renomowanych producentów (komora lakiernicza – kabino-suszarka o wym. 9 m x 27 m)

Posiadane certyfikaty i uprawnienia specjalistyczne:

 • Certyfikat ISO 9001-2008
 • Certyfikat TDT zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007
 • Certyfikat Spawalniczy zgodnie z normą EN 1090
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą EN 1090
 • Świadectwo Kwalifikacji – wykonywanie stalowych konstrukcji mostowych
 • Świadectwo Kwalifikacji – remont i montaż stalowych konstrukcji mostowych
 • Świadectwo Uznania – Laboratorium Zakładowe

 

Kontakt e-mail:
grybow@abmsolid.eu
tel.: +48 18 44 50 849