ABM SOLID
PL EN

Nagrody i wyróżnienia


W dotychczasowej działalności Spółka odniosła liczne sukcesy, o czym świadczą nagrody na targach branżowych oraz uzyskane wyróżnienia:

- Wyróżnienie "Perła Polskiej Gospodarki" w kategorii "Perły Duże" - wyróżnienie przyznane przez miesięcznik "Polish Market" oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

- Dyplom za zajęcie III miejsca w rankingu "Diamenty Forbesa 2010" w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w województwie małopolskim.

- Wyróżnienie "Super Gazela Biznesu 2009, 2008, 2007" - wyróżnienie dla najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, przyznany przez "Puls Biznesu".

- Nagroda Programu "Czysty Biznes" w kategorii innowacje i transfer technologii dla firmy ABM Solid S.A. z Tarnowa - przyznana 17.11.2006

- Nagroda Ministra Budownictwa 2006 dla ABM Solid S.A. głównego podwykonawcy Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie

- Certyfikat Innowacyjności 2005 - Nagrodą tą uhonorowane zostały firmy, które wzięły udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk i znalazły się na opracowywanej po raz pierwszy Liście 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój

- Wyróżnienie "Gazela Biznesu 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003"- wyróżnienie dla dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw przyznane przez "Puls Biznesu"

- Nagroda Programu Czysty Biznes w kategorii "Zarządzanie Środowiskiem 2004"

- Dyplom za budowę roku 2003 – za wykonanie Regulacji Raby - dla Drogi Ekspresowej Nr 7 jako konsorcjant - SKANSKA - POLREMACO – HYDROSKANSKA.

- Nominacja do Nagrody "Kryształowej Brukselki" 2002 - prestiżowa nagroda dla najlepszych uczestników 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej - polskich uczestników międzynarodowych konsorcjów tworzonych do prowadzenia określonych prac badawczo-rozwojowych

- Panteon Polskiej Ekologii 2002 - ustanowionej pod patronatem Ministra Środowiska i Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA. Nagroda ta stanowi uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001

- Wyróżnienie w konkursie "Małopolska Nagroda Jakość 2001" pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

- Wyróżnienie Przedsiębiorstwo Fair Play za rok 1999 przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą

- Znak Najwyższa Jakość Małopolska 1997 w konkursie organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie

ABM SOLID S.A.