ABM SOLID
PL EN

Informacje o postępowaniu


W ostatnich tygodniach rozstrzygnięte zostały główne sprzeciwy dotyczące wierzytelności Spółki, co oznacza, że będzie możliwe zorganizowanie Zgromadzenia Wierzycieli celem zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez ABM Solid, a podmioty które są wierzycielami zostaną zaspokojone. Trwa ostateczna weryfikacja listy wierzytelności prowadzona przez Sędziego Komisarza. ABM Solid S.A. w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła gruntowną restrukturyzację i znajduje się na ostatnim etapie przed odbyciem Zgromadzenia Wierzycieli zatwierdzającym tzw. „układ”. Na przełomie 2012 i 2013r Spółce groziła upadłość obejmująca likwidację majątku i zakończenie działalności. Ten proces został powstrzymany, a organy nadzorujące Spółkę zdecydowały o możliwości zawarcia układu. ABM Solid pozostaje cały czas aktywnym podmiotem gospodarczym realizującym liczne kontrakty, w tym zagraniczne. Długotrwałość postępowania związana była z czasochłonnym ustalaniem przez Sąd Upadłościowy ostatecznej listy wierzytelności. Zgromadzenie Wierzycieli będzie się mogło odbyć w I kw. 2018r. Spółka na tym etapie postępowania prowadzi ostatnie konsultacje z gronem wierzycieli i gromadzi informacje o potencjalnym ich udziale w Zgromadzeniu Wierzycieli.