ABM SOLID
PL EN

Rada Nadzorcza


Wiesław Waszkielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Wiesław Waszkielewicz jest doktorem habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i  Kierownikiem Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Pan Wiesław Waszkielewicz posiada duże doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych. 
Decyzją Walnego Zgromadzenia został powołany w skład Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w dniu 30 kwietnia 2009 roku. Przewodniczacym Rady Nadzorczej jest od maja 2011 r.


Dominik Pawlik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Dominik Pawlik jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydział Zarządzania.
Był również Członkiem Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w okresie od 28-06-2006 r. do 10-11-2006 r.
Decyzją Walnego Zgromadzenia został ponownie powołany w skład Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. we wrześniu 2007 roku.


Jan Antończyk  - Członek Rady Nadzorczej
Pan Jan Antończyk ukończył w 1982 roku z tytułem magistra inżyniera Wydział Mechaniczny na Politechnice Krakowskiej. W 2007 roku ukończył Executive MBA (RSM Erasmus University, GFKM). Po ukończeniu studów  w latach od 1982 do 1985 - zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych Przemysłu Węglowego z siedzibą w Katowicach, na stanowisku mistrza. Od 1985 roku do nadal jest zatrudniony w Biurze Studiów Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble zatrudnienia od stanowiska asystenta projektanta aż do starszego projektanta w branży mechaniczno-technologicznej. W czerwcu 2005 roku został powołany na Członka Zarządu Spółki "Energoprojekt-Katowice" S.A., pełniąc funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Stanowisko to pełni do chwili obecnej. Pan Jan Antończyk od 2003 roku  jest Członkiem Komitetu Programowego PowerGen Europe natomiast od 2009 roku  jest Członkiem Komitetu Krajowego World Energy Council (Światowa Rada Energetyczna). Pan Jan Antończyk jest również Członkiem Rady Nadzorczej Uniserv S.A. Decyzją Walnego Zgromadzenia został powołany w skład Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w dniu 29 kwietnia 2011 roku.

 


Barbara Pawlik – Członek Rady Nadzorczej
Pani Barbara Pawlik posiada wykształcenie wyższe logopedyczne.

 

Przebieg kariery zawodowej:

1980 – 1985 Poradnia Logopedyczna
1985 – 1998 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
1998 – do nadal Prezes Zarządu Marcom Sp. z o.o.

Decyzją Walnego Zgromadzenia została powołana w skład Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w dniu 2 października 2013 roku.


Sebastian Matera – Członek Rady Nadzorczej

Pan Sebastian Matera ukończył Politechnikę Rzeszowską – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek konstrukcje budowlane. W latach 2010 -2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej RESBUD S.A.
Przebieg kariery zawodowej:
2003 - Staż studencki w firmie Transsystem
2004 - Stanowisko Kreślarz Konstruktor Transsystem
2005-2007 Stanowisko Kreślarz Projektant w firmie Kitchen Strand Hobe Sound Floryda USA
2007 - do chwili obecnej prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Decyzją Walnego Zgromadzenia został powołany w skład Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w dniu 30 września 2014 roku.