ABM SOLID
PL EN

Grupa Kapitałowa


Grupa Kapitałowa ABM SOLID to grupa spółek budowlanych działających we wszystkich segmentach branży budowlanej. Dzięki temu może w kompleksowy sposób realizować projekty, w których uczestniczy. ABM SOLID większość kontraktów realizuje "pod klucz" (całość inwestycji od projektowania po oddanie obiektu inwestorowi do użytkowania).

W ramach poszczególnych segmentów Grupa Kapitałowa ABM SOLID realizuje następujące rodzaje inwestycji:

 

Budownictwo niemieszkaniowe

  • obiekty przemysłowe (np. budynki i hale produkcyjne, obiekty magazynowe, produkcja konstrukcji stalowych ),
  • obiekty użyteczności publicznej (m.in. obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe i oświaty).
  • konstrukcje stalowe (konstrukcja mostów drogowych i kolejowych, kładek, estakad, konstrukcje hal).

 

Budownictwo mieszkaniowe

  • obiekty wielorodzinne (bloki mieszkalne)

 

Budownictwo inżynieryjne

  • obiekty ochrony środowiska i energetyki (w tym zakłady utylizacji odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, kotłownie na biomasę oraz paliwa alternatywne, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności),
  • budownictwo hydrotechniczne (w tym wykonywanie robót z zakresu regulacji rzek, potoków górskich oraz obwałowań),
  • budownictwo drogowe – spółka specjalizuje się w działaniach przygotowawczych, tj. tych, które są konieczne do wykonania przed położeniem ostatecznej warstwy, czyli asfaltu. Są nimi przede wszystkim roboty ziemne, wykopy i nasypy, kanały odprowadzające i doprowadzające.

 

ABM SOLID poza trzema podstawowymi segmentami, prowadzi działalność z zakresu wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych.

Obecny skład Grupy ABM SOLID ma zrównoważoną strukturę przychodów co neutralizuje efekty wahań koniunkturalnych w branży budowlanej, a jednocześnie daje możliwość skorzystania z bardziej dynamicznego rozwoju poszczególnych segmentów. Głównym źródłem przychodów ABM SOLID są kontrakty z tytułu budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach konstrukcji stalowych, budownictwa inżynieryjnego, a przede wszystkim obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej a także przemysłowego. W skład Grupy Kapitałowej ABM SOLID oprócz spółki matki wchodzą cztery spółki zależne: PRIB Sp. z o.o. (działalność w zakresie budownictwa ogólnego, budownictwa drogowo-mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków), EB Radymno Sp. z o.o. (działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, płyty stropowe i kanałowe, pustaki betonowe, słupy i belki żelbetowe, zestaw elementów dla infrastruktury oraz beton towarowy i zaprawy cementów), ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. (działalność deweloperska), TRANS SOLID Sp. z o.o. (usługi z zakresie transportu oraz wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz usługi w zakresie gospodarki odpadowej).