ABM SOLID
PL EN

Profil działalności


ABM SOLID to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży budowlanej. ABM SOLID S.A. świadczy kompleksowe usługi "pod klucz", począwszy od projektowania obiektu, skończywszy na wykończeniu i uruchomieniu realizowanego obiektu.


Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ABM SOLID są kontrakty z  zakresu specjalistycznych konstrukcji stalowych (konstrukcji mostów drogowych i kolejowych, kładek, estakad, konstrukcji hal), budownictwa przemysłowego (np. hale produkcyjne, obiekty magazynowe), konstrukcji stalowych. ABM SOLID  S.A. buduje także obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe, a także realizuje inwestycje związane z budownictwem inżynieryjnym (np. zakłady utylizacji odpadów komunalnych, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków). Ostatnio ważnym elementem aktywności jest budownictwo mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Grupa posiada bogate doświadczenie i referencje w zakresie eksportu usług inżynieryjnych i montażowych zdobyte w wielu krajach na różnych kontynentach.

Poszczególne Spółki z Grupy świadczą usługi komplementarne. ABM SOLID S.A. może dzięki temu realizować kontrakty o dużym stopniu złożoności, wysokich wymaganiach jakościowych i terminowych oraz kontrakty dające szanse uzyskania wyższych rentowności. Grupa ABM SOLID może zrealizować inwestycję od początku do końca, w tym również w zakresie złożonych obiektów technologicznych (łącznie z rozruchem). Większość inwestycji realizowanych przez Grupę ABM SOLID, to inwestycje "pod klucz".