ABM SOLID
PL EN

General Shareholders Meetings


 

Extraordinary General Meeteng of Sep 30th 2014
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 30 września 2014 roku - porządek obrad rozszerzony przez akcjonariusza
6. Treść projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 września 2014 roku uzupelnione o uchwały zgłoszone przez akcjonariusza
7. Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 30 września 2014 r.

 

Odrinary General Meeteng of Jun 26th 2014
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2013 roku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.
10. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

 

Extraordinary General Meeteng of Nov 19th 2013
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 19 listopada 2013 r.

 

Extraordinary General Meeteng of Oct 2nd 2013
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 2 paździenika 2013 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 2 paździenika 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 2 paździenika 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Wniosek Zarządu w sprawie oceny realizacji układu.
6. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 2 października 2013 r.

 

Odrinary General Meeteng on Jun 26th 2013
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2012 rok wraz z informacją dodatkową.
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2012 wraz z informacją dodatkową.
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2012 roku.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
10. Wniosek Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.
12. Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 

Odrinary General Meeteng on Jun 26th 2013
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2012 rok wraz z informacją dodatkową.
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2012 wraz z informacją dodatkową.
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2012 roku.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
10. Wniosek Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.
12. Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

góra

Extraordinary General Meeteng of Apr 10th 2013
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2013 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Sprawozdanie finansowe ABM SOLID S.A. za okres od 1 stycznia do 26 lipca 2012 r.
6. Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 10 kwietnia 2013 roku.

góra

Odrinary General Meeteng of Jun 12th 2012
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2011 roku
6. Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok o raz oświadczenia Zarządu Spółki
7. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za 2011 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
8. Jednostkowe sprawozdanie finasowe za 2011 rok wraz z informacją dodatkową
9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 wraz z informacją dodatkową
10. Informacja o przerwie w obradach ZWZ ABM SOLID S.A.
11. Treść podjętych uchwał przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku.

góra

 

Extraordinary General Meeting on Feb 28th 2012
1. Announcement of the EGM of ABM SOLID S.A. convened on Feb 28th 2011.
2. The content of the resolutions adopted by the EGM of the ABM SOLID S.A. convened on Feb 28th 2011.
3. Proxy form of the EGM of ABM SOLID S.A. convened on Feb 28th 2011.
4. Information about stocks of ABM SOLID S.A.
5. The content of the resolutions adopted by the EGM on Feb 28th2011.
6. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the EGM on Feb 28th 2011.

up

 

Extraordinary General Meeting of Dec 5th 2011
1. Announcement of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Dec 5th 2011.
2. The content of the resolutions adopted by the EGM of the ABM SOLID S.A. on Dec 5th 2011.
3. Proxy form of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Dec 5th 2011.
4. Information about stocks of ABM SOLID S.A.
5. The content of the resolutions adopted by the EGM on  Dec 5th2011.
6. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the EGM on Dec 5th 2011.

up

 

Extraordinary General Meeting of Oct 3rd 2011
1. Announcement of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Oct 3rd 2011.
2. The content of the resolutions adopted by the EGM of the ABM SOLID S.A. on Oct 3rd 2011.
3. Proxy form of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Oct 3rd 2011.
4. Information about stocks of ABM SOLID S.A.
5. The content of the resolutions adopted by the EGM on Oct 3rd 2011.
6. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the EGM on Oct 3rd 2011.

up

 

Ordinary General Meeting of Apr 29th 2011
1. Announcement of the OGM of ABM SOLID S.A. convened at April 29th 2011
2. The content of the resolutions adopted by the OGM of the ABM SOLID S.A. on April 29th 2011
3. Proxy form of the OGM of ABM SOLID S.A. convened at April 29th 2011
4. Information about stocks of ABM SOLID S.A.
5. Units financial report for the year 2010, together with additional information.
6. Consolidated Financial Statements for the year 2010, together with additional information
7. Management Report for the year 2010 and the statement of the Board
8. Consolidated Management Report for the year 2010 and the statement of the Board
9. Rationale for the draft resolutions on the OGM of ABM SOLID S.A. held on Aprli 29th 2011r.
10. Activity Report of the Supervisory Board for 2010.
11. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the OGM on April 29th 2011.
12. The content of the resolutions adopted by the OGM on April 29th 2011.

up


Extraordinary General Meeting of Sep 8th 2010
1. Announcement of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Sept 8th 2010
2. The content of the resolutions adopted by the EGM of the ABM SOLID S.A .on Sept 8th 2010
3. Proxy form of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Septr 8th 2010
4. Information about stocks of ABM SOLID S.A.
5. Justification for the resolution on the issue of bonds.
6. List of stockholders holding at least 5% of votes at the EGM on Sept 8th 2010
7. Content of the EGM resolutions ABM SOLID S.A. convened on Sept 8th 2010.

up

Ordinary General Meeting of Jun 30th 2010.
1. Announcement of AGM of the ABM SOLID S.A. convened on June 30th 2010.
2. Content resolutions of the AGM of the ABM SOLID S.A. convened on June 30th 2010.
3. AGM proxy form ABM SOLID S.A. convened on June 30th 2010.
4. Information about shares ABM SOLID S.A.
5. Unit s financial report for the year 2009, together with additional information.
6. Consolidated Financial Statements for the year 2009, together with additional information
7. Management Report for the year 2009 and the statement of the Board
8. Consolidated Management Report for the year 2009 and the statement of the Board
9. Activity Report of the Supervisory Board for 2009
10. The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on June 30th 2010
11. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the Annual General Meeting on June 30th 2010

up

Extraordinary General Meeting of Dec 23rd 2009
1. Announcement of the EGM of ABM SOLID S.A . convened at Dec 23rd 2009
2. The content of the EGM resolutions of ABM SOLID S.A. convened at Dec 23rd 2009
3. Proxy form of the EGM of ABM SOLID S.A. convened at Dec 23rd 2009
4. Information about stocks of ABM SOLID S.A.
5. Resolutions adopted by the EGM ABM SOLID S.A. on Dec 23rd 2009
6. List of stockholders holding at least 5% of votes at the EGM on Dec 23rd 2009

up

Ordinary General Meeting of Apr 30th 2009
1. Report on the Activities of the Supervisory Board for 2008
2. The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on April 30th 2009 
3. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting on April 30th  2009
4. Consolidated annual report for 2008
5. Unit annual report for 2008
6. Candidate for the Board of ABM SOLID SA
7. Draft resolutions EGM convened on April 30th 2009
8. Date and agenda of the Ordinary General Meeting convened on April 30th 2009

up

Extraordinary General Meeting of Dec 15th 2008.
1. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the EGM on Dec 15th 2008.
2. The content of the resolutions adopted by the EGM on Dec 15th 2008.
3. Merger Plan ABM SOLID S.A. of RES-Almet Sp. z o.o.
4. The content of the resolutions adopted by the EGM of the ABM SOLID S.A. on Dec 15th 2008.
5. Agenda of the EGM convened on Dec 15th 2008.

up

Ordinary General Meeting on Jun 30th 2008.
1. List of shareholders holding at least 5% of the votes at the OGM on June 30th 2008.
2. The content of the resolutions adopted by the OGM on June 30th 2008.
3. The content of the resolutions adopted by the OGM of the ABM SOLID S.A. on June 30th 2008.
4. Agenda of the OGM convened on June 30th 2008.
5. Justification for the draft resolutions at the OGM convened on June 30th 2008.
6. The annual financial statements ABM SOLID S.A. for 2007.
7. The annual consolidated financial statements of ABM SOLID S.A. for 2007.
8. Unit report of the Board ABM SOLID S.A. for 2007.
9. Consolidated Statement Board of ABM SOLID S.A. for 2007.
10. Activity Report of the Supervisory Board ABM SOLID S.A. for 2007.

up