ABM SOLID
PL EN

Structures of hydrotechnic building industry


Modernization of melioration pomp stations system in Igołomnia-Warzeńczyce
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

     

Regulation of Raba River in Proszówki Stopień, securing river edge with stone coating
Investor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   

Regulation of Stradomka River
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

   

Renewal of natural river-bed of Dunajec River in Janowice Gierowa.
Investor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Removal of flood damage caused in 2010 the municipality Szczucin.
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych in Krakow

Removal of flood damage to the pipe Milowka - reconstruction of embankments and stream channel.
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych in Krakow

Repair of the stream in Wielopolka Brzeźniba. Community Debica
Investor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Removal of flood damage on the left embankment of the Szreniawa river in Sokołowice, Proszowice county.
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie.

Strug - Phase I - segmental reconstruction - shaping the longitudinal section and cross the river Strug.
Investor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych in Rzeszów

Removal of flood damage - right and left shaft pipe Nieczajka
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych in Krakow

Repair and reconstruction of drainage pumping stations in the city Wawrzeńczyce, village Igołomia-Wawrzeńczyce.
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Removal of flood damage on theKrzyworzeka river in Stadniki, village Dobczyce.
Investor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.